Privat villa

Sted: Thisted

Bruttoareal: 223 m²

Opført: 2018

Privat villa

Sted: Klitmøller

Bruttoareal: 144 m²

Opført: 2019

Privat villa

Sted: Thisted

Bruttoareal: 220 m²

Opført: 2008

Huset er opført i et nyt parcelhuskvarter i Thisted østby og ligger på en sydvendt kystskrænt med vid udsigt over Limfjorden og Thisted by. Alle bygningens rum er orienteret mod solen og udsigten, hvilket bygningsmæssigt giver sig til udtryk i en lukket facade mod nord og en åben facade med meget glas mod syd.

På tre sider er bygningen forsynet med en altangang, og døre til terrasse og altan er udført primært som store skydedørspartier. Bygningen er opført med ydervægge i hvidt vandskuret murværk med enkelte træpartier i mahogni. Tagbeklædning er sort listepaptækning og facadepartier er i aluminium. Altangang og udvendig trappe er udført i galvaniseret stål.

Privat villa

Sted: Thisted

Bruttoareal: 202 m²

Opført: 2010

Privat villa

Sted: Sennels

Bygherre: Arkitekten selv

Bruttoetageareal: 175 m²

Opført: 2015

Villaen er opført i to etager i moderne funkisstil på en stor naturgrund med gamle træer. Fra villaen er der udsigt over den forsænkede have, et engområde mod øst og længere ude mod øst Limfjorden.

De to etager er principielt ens udformet omkring en central massiv kerne indeholdende bade- og vaskerum samt teknik. Stueplan er indrettet med et dobbelthøjt køkken/alrum mod syd og to værelser mod nord. 1. sal er indrettet med stue over halvdelen af køkken/alrummet og udsyn ned over alrummet. I nordenden med to værelser tilsvarende rummene i stueplan.

Facaderne er disponeret således, at der fra gangarealerne på begge sider af den centrale kerne er udkik både mod syd og nord gennem henholdsvis alrummet/opholdsrummet og værelserne. Sydfacaden mod det åbne land er udformet som en stor dobbelthøj glasfacade, og nordfacaden mod vejen som en lukket skærm kun med glas ved hovedindgangen. På 1. sal er et vinduesbånd fra dørhøjde til loft hele vejen rundt langs facaden.