Posttorvet

Sted: Aabybro

Bygherre: Aabybro Midtby ApS

Bruttoetageareal: 3.845 m²

Opført: 2020

Boligbebyggelsen består af to blokke på henholdsvis fire og fem etager med erhvervsarealer i stueplan. I alt rummer blokkene 30 boliger med arealer fra 70 m² til 158 m² fordelt på forskellige typer og med muligheder for alternative indretninger efter eget valg. De ene halvdel af boligerne er almennyttige udlejningsboliger og den anden halvdel ejerboliger.

Adgang til boligerne sker fra p-pladsen bag boligerne eller fra byrummet via forpladsen, hvorfra der ligeledes er adgang til erhvervsarealerne.

Boligerne er generelt indrettet med opholdsrum orienteret mod syd og har udgang til egen altan eller tagterrasse. Værn ved altangange, altaner og tagterrasser er udført i glas for bedst muligt lysindfald.

Bebyggelsen fremstår eksklusiv både i kraft af opdeling og disponering af bygningskroppene i det grønne byrum og i kraft af materialevalget.

Asylgade 13B

Sted: Thisted

Bygherre: HBJ Projektudvikling A/S

Bruttoareal: 780 m²

Opført: 2017

Boligbebyggelsen ligger midt i Thisteds hjerte – tæt på byliv, park og fjord. Adgang til boligerne sker fra Asylgade, mens bygningens frontfacade vender ud mod Jernbanegade, som er en af Thisteds ældste og bedst bevarede gader med klassiske byfacader på rad og række. På ”bagsiden” er der fælles parkeringsgård.

Byggeriet er i tre etager med to boliger på hver etage orienteret mod både øst og vest, og som derfor alle er gennemlyste. Mod øst er der udsigt over Thisted havn og mod vest over den store grønne park omkring Thisted kirke. Boligerne er mellem 113 m² og 162 m². Gulvniveauet i stueplan ligger hævet over gadeplan, så boligerne skærmes for indkig.

Arkitekturen tager afsæt i de arkitektoni­ske træk og karakteristika for området.

Facaderne i stueplan og på 1. sal står i lyse teglsten med partier i glas og kobberlignende aluminiumspaneler. Facaderne på 2. sal fremstår lette og er udført i aluminiumspaneler og glas og er mod Jernbanegade trukket tilbage fra murværket, således at facadehøjden er tilpasset nabobebyggelsen. Vinduespartierne mod Jernbanegade i stueplan og på 1. etage er franske altaner med glasværn, som sikrer lys og luft i boligerne.

Fjordhuset

Sted: Thisted

Bygherre: Clips A/S

Bruttoetageareal: 944 m²

Opført: 2019

Beboelsesejendom ved Thisted havn opført i fire etager med to boliger pr. etage. Alle boliger har et areal på 118 m² og er orienteret sådan, at de alle har udsigt udover havnen og Limfjorden. Gulvniveauet i stueplan ligger hævet over gadeplan, så boligerne er skærmet for indkig.

Ankomst til ejendommen finder sted fra enten Østergade eller Dampstræde via gårdrummet og et overdækket areal med adgang til henholdsvis elevator og trapperum.

Parkering er placeret i henholdsvis bygningens kælder og den bagerste del af gårdrummet.

Boligerne er indrettet med et stort integreret opholds-/køkkenalrum, to værelser, et baderum og et gæstetoilet eller bryggers efter eget valg. Fra ankomstarealet er der kig gennem opholdsrummet ud over havneområdet, hvilket gør boligen åben og gennemlyst.

Alle boliger har en stor altan mod syd, og boligerne i den østlige del tillige en altan ved det ene værelse. Alle boliger har desuden via elevator og hovedtrappe adgang til en stor fælles tagterrasse. 

Frugthaven

Sted: Thisted

Bygherre: HBJ Projektudvikling A/S

Bruttoetageareal: 976 m²

Opført: 2017

Frugthaven består af otte boliger opført i et nyt boligområde i den østlige del af Thisted. Hver af boligerne er på 122 m² og opført i én etage og udlagt i fire dobbelthuse. Alle boliger er orienteret mod syd – mod solen og mod udsigten til Limfjorden. 

Boligerne ligger langs en blind vej og har egen carport og gæsteparkeringsplads.

Boligerne har en lille forhave ved hovedindgang mod nord og en større have og terrasse mod syd. De enkelte parceller adskilles af en hækbeplantning. 

Boligerne har ydervægge i grå teglsten og træbeklædte partier omkring vinduerne på sydfacaden. Tagene er let skrånende og beklædt med pap, og lofterne i boligerne følger taghældningen, således at den enkelte bolig åbner sig mod haven og udsigten. Boligerne har et stort integreret køkken-/spise/opholdsrum og er indrettet med to eller tre værelser efter beboernes ønsker.  

Skademosen

Sted: Roskilde

Bygherre: Tempohousing Group Aps

Bruttoetageareal: 3.064 m²

Skademosen er et byggeri bestående af 28 boliger i to etager, der lægger sig nænsomt i overdrevslandskabet. Projektet er delt i to klynger med henholdsvis 11 og 19 boliger i hver. Boligerne har et bruttoareal på mellem 99 og 104 m². Boligerne har adgang fra det indre gårdrum, egen overdækket indgang samt terrasse med køkkenadgang ud mod gårdrummet. Desuden har hver bolig en terrasse i niveau med terræn på modsat side af bygningen ud mod naturarealerne.

Sammenhængen med de omkringliggende arealer og den stedbundne naturtype er vægtet højt. 

I bebyggelsen er der åbne vandløb samt kig og stiadgang til de rekreative overdrevsarealer rundt om bygningerne.  Udearealerne inviterer til fællesskab, fælles aktiviteter og til mødet mellem beboere.

Projektet er planlagt som et modulbyggeri for at effektivisere energi- og ressourceforbruget i anlægsfasen, og med træ som hovedmateriale i såvel konstruktion som facade. Byggeriet opføres som Svanemærket og DGNB certificeret Guld.

Urtehaven

Sted: Thisted

Bygherre: HBJ Projektudvikling A/S

Bruttoareal: 2.478 m²

Opført: 2017

Urtehaven består af 21 boliger opført som rækkehuse i et nyt boligområde i den østlige del af Thisted og med udsigt over fjorden og det smukke landskab. Hver af boligerne er på 118 m² og opført i én etage og udlagt i seks klynger på et mod sydøst let skrånende grundareal. Alle boliger er orienteret mod syd – mod solen og mod udsigten. 

Adgang til bebyggelsen sker fra Vestergårdsvej via en centralt placeret, lukket vej. Parallelt med adgangsvejen ligger carporte og parkeringspladser, så beboerne kan parkere tæt på egen indgang. 

Boligerne er placeret tæt på adgangsstien med en lille forhave ved hovedindgang mod nord og en større have og terrasse mod syd. De enkelte parceller adskilles af en hækbeplantning. 

Boligerne har ydervægge i grå teglsten og træbeklædte partier omkring vinduerne på sydfacaden. Tagene er let skrånende og beklædt med pap, og lofterne i boligerne følger taghældningen, således at den enkelte bolig åbner sig mod haven og udsigten. Boligerne har et stort integreret køkken-/spise/opholdsrum og er indrettet med to eller tre værelser efter beboernes ønsker.