Tilbygning til Rolighedsskolen

Sted: Thisted

Bygherre: Thisted Kommune

Bruttoetageareal: 323 m²

Opført: 2009

Tilbygningen er opført som en pedant til salen ved “Østermøllefløjen” på Rolighedsskolen med ensidig taghældning. Ydervægge er af gule teglsten, tagbeklædning er tagpap og vinduespartier er udført i træ/alu med glas/alufyldninger, som i udtryk er i ”familie” med den oprindelige del af skolens facadeelementer.

Tilbygningen er opført som en pedant til salen ved “Østermøllefløjen” på Rolighedsskolen med ensidig taghældning. Ydervægge er af gule teglsten, tagbeklædning er tagpap og vinduespartier er udført i træ/alu med glas/alufyldninger, som i udtryk er i ”familie” med den oprindelige del af skolens facadeelementer.

Energipunkt Frøstrup

Sted: Frøstrup

Bygherre: Foreningen Hannik

Bruttoareal: 400 m²

Opført: 1987 og 2015

I forbindelse med projekt ”Mulighederne Land” blev den tidligere DLG-bygning og -grund i Frøstrup overtaget af Thisted Kommune med det formål at rive bygningen ned. En gruppe borgere ønskede imidlertid at bevare anlæggets store lagerhal på 400 m² og at indrette den til Energipunkt Frøstrup. Idéen blev vha. Thisted Kommune og eksterne fondsmidler realiseret i 2015.

Hallen er opført i 1987 og var i god stand, men de udvendige overflader var nedslidte. Renoveringen af Energipunkt Frøstrup omfattede behandling af taget, udskiftning af facadebeklædning og nyindretning af selve rummet til udstillingsformål. Den tidligere foderstofhal indeholder nu udstilling og demonstration af forskellige alternativet energianlæg. Udenfor er der anlagt multibane og trafikbane.

Frøstrup Kro

Sted: Frøstrup

Bygherre: Foreningen Hannik

Bruttoetageareal: 720 m²

Udført: 2013

Frøstrup Kro er opført i forbindelse med etableringen af Fjerritslev-Thistedbanen i begyndelsen af 1900-tallet. I 2013 forestod tegnestuen en renovering af kroen som en del af et byfornyelsesprojekt for hele Frøstrup, primært finansieret af Realdania. Kroen ændrede i forbindelse med projektet status til et aktivitetshus.

Krobygningens tag og facader blev restaureret i den oprindelige stil. Den store sal blev åbnet op til de oprindelige spærkonstruktioner, og gulve og vægge fik nye overflader. Hovedindgangen blev ligeledes åbnet op med fritlagte bjælker, ovenlys, trappe til førstesalen og ny vægbeklædning. Der blev etableret nye facadeåbninger mod det nye torv udenfor kroen. Førstesalen blev nyindrettet med to store multianvendelige rum.

Området omkring kroen blev totalrenoveret som ”Byens Torv”, så kroen og byen i dag bindes sammen, og livet i bygningen trækkes med ud på torvet.

Kulturrummet

Sted: Kulturrummet, Thisted midtby

Bygherre: Thisted Kommune

Arkitektkonkurrence: 2014

Konkurrencen, der blev vundet i samarbejde med KPF-Arkitekter i Aalborg (nu ERIK Arkitekter), omhandlede tilvejebringelse af et alternativt ”kulturhus”, der skulle binde institutioner, grønne områder og byrum sammen i en inspirerende sammenhæng.

Vinderprojektet omfattede opførelse af ny musikskole i sammenhæng med Thisted Bibliotek. Opførelse af nyt ungdomshus (URT) i sammenhæng med Plantagehuset. Opgradering af parken Christiansgave med scene for friluftsteater, naturværksted og legeplads samt etablering af kulturstier mellem de forskellige institutioner og faciliteter i Kulturrummet og midtbyen. Endelig omfattede vinderprojektet renovering af medborgerhuset Plantagehuset og Thisted Bibliotek.

Projektet arbejdede med et grønt kulturrum med glidende overgange mellem institutioner, ude- og indeområder samt ovegangene mellem det øvrige byrum og Kulturrummet og bød til sammen på et væsentligt løft af kulturområdet som helhed.